Bog nas je stvorio da bismo znali za Njega i da bismo Ga proslavljali. Ipak, za mnoge ljude je to potpuno nepoznato! Oni misle da su u ovom životu da bi ostavili trag iza sebe, da bi imali porodicu, da bi ostavili nešto značajno zajednici u kojoj žive, da bi imali karijeru ili da bi uživali u životu i dostigli sreću.

Sponsored links:

U Bibliji pronalazimo da smo u ovaj život prvenstveno postavljeni da bismo znali za Boga, da bismo imali kontakt sa Bogom, i da bismo Ga proslavljali svojim životom..Mi nikada ne možemo pronaći pravu sreću dok ne počnemo da ispunjavamo pravi cilj našeg života.

Smisao vašeg života je mnogo veći od običnog cilja koji svako od nas postavlja pred sebe, kao što su samoispunjenje, mir u duši i postizanje uspeha i sreće. Smisao vašeg života je mnogo uzvišeniji od vaše porodice, vaše karijere ili vaših najluđih snova i fantazija.

Ako hoćete da saznate zašto ste postavljeni na ovu planetu i u ovaj život, morate krenuti od Boga. Vi ste stvoreni IZ Njegovog određenog razloga i ZBOG Njegovog razloga.

Sponsored links:

Kada razmišljamo o smislu života, mi uvek počinjemo sa pitanjima koja su fokusirana na nas same; šta JA želim da budem? Šta bih JA trebalo da učinim sa svojim životom? Koji su MOJI ciljevi, planovi i ambicije za budućnost? Fokusirajući se na sebe, nikad nećemo otkriti smisao života. U Svetom Pismu piše da Bog upravlja životom svojih stvorenja i da je svačiji život u Božijim rukama.

Na suprot onome što su vam rekle mnoge popularne knjige, filmovi ili seminari, vi ne možete otkriti smisao svog života analizirajući sebe. To ste sigurno već probali. Vi niste tvorac sebe, tako da ne postoji nikakva šansa da možete sebi objasniti zbog čega ste stvoreni.

Ako vam dam neki pronalazak koji nikada do tada niste videli, vi ne možete znati njegovu namenu, a ni sam pronalazak vam ne može objasniti sebe. Samo vam kreator može otkriti svrhu tog pronalaska.

loading...

Vaš životni smisao ne može početi od vas već od Boga, koji vas je stvorio. Vi postojite samo zato što Bog želi da postojite. Vi ste stvoreni OD Boga i ZA Boga. Dok god to ne shvatite, vaš život neće imati nikakvog smisla. Jer jedino u Bogu otkrivamo izvor našeg života, naš cilj, smisao, naš značaj, naš identitet i našu životnu putanju.

Naravno, sasvim je moguće i često se dešava da možemo postići uspeh i cilj u mnogim oblastima, kada odredimo sebi cilj i fokusiramo se na njega. Ali biti uspešan i ispuniti svoj životni cilj i smisao su dve sasvim različite stvari.

Vi možete dostići svoje ciljeve i snove, postati osoba koja je postigla ogroman uspeh u životu, sudeći po ovozemaljskim standardima, ali ipak promašiti cilj zbog kog vas je Bog stvorio.

Sponsored links:

Vi niste nastali slučajno! Vaše rođenje se nije desilo slučajno! Možda vaši roditelji nisu planirali da se rodite, ali Bog jeste. Mnogo pre nego što ste začeti od vaših roditelja, bili ste začeti u Božijem umu. To nije sudbina ili slučaj, ili sreća da ste sve do sada živi. Vi ste živi jer vas je Bog stvorio i jer On još želi da vi živite.

(Opanak)

loading...