Ovaj termin poreklom iz hebrejskog, nastao je od korena u značenju čvrstina, odlučnost.

Sponsored links:

U Starom zavetu reč AMIN simbolizuje istinu, koja se “ublagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinijem”. (Knjiga proroka Isaije, 65:16) Isto tako Isus se u Otkrivenju sv. Jovana naziva Amin.

Pošto je u kultu drevnih Jevreja reč AMIN veoma mnogo upotrebljavana u značenju želje, ali mnogo više kao potvrda reč čije je smisao: “to je tačno zaista!” Amin je postao simbol potpune privrženosti veri, poprimirivši u religijama Knjige smisao zavata: “Neka tako bude”.

Isto značenje rec amin ima i u islamu, gde se izgovara posle prve sureiz Kurana, ali i na kraju molitve. Po nekima hebrejska reč :”AMEN” čne početne reči A(L) (ILI El), ME(leh) i N(eman), što znači: “Bog, kralj dostojan poverenja”.

Sponsored links:

U kabali je to magicna reč, čija je numrička vrednost 99. Posto reč amin ima isti koren kao emuma (“vera”), onaj koji je izgovara istovremeno potvrđuje svoju veru u judaizmu i monoteizmu.

(Mediji)

loading...