Manastiri bez dileme spadaju među najveće kulturno blago koje ima Srbija, a mi smo za vas izdvojili deset manje poznatih koje bi trebalo da obiđete. Redosled poređanih manastira shvatite uslovno, pošto su u suštini svi u turističkom smislu relativno nepoznati, ali je svaki vredan pažnje na poseban način.

Sponsored links:

1. Manastir Pustinja sa crkvom Vavedenja Persvete Bogorodice

Nalazi se kod Poćute u blizini Valjeva. Crkva Vavdenja presvete Bogorodice je po predanju izgrađena u 13. veku za vreme kralja Dragutina, a zanimljivo je da su temelji oslonjeni na još stariji hram iz 11. veka. Najstariji pomen manastira potiče iz 1572. godine. U okolnim skrovitim pećinama živeli su monasi pustinjaci pa najverovatnije odatle potiče naziv manastira. Manastir je više puta rušen i spaljivan, te je više puta obnavljan. Hram je zidan od kamena i pravilno tesane sige. Zidani ikonostasi su karakteristični za veoma stare hramove. Način gradnje upućuje na pravoslavne Jermene što takođe govori o starosti ovog manastira. Freske potiču iz 1622. godine, a najpoznatija je freska Svetog Jovana koju upoređuju sa Belim Anđelom iz Mileševe.

2. Manastir Crna Reka sa crkvom Sv. Mihajla i Gavrila

Sponsored links:

Manastir Crna Reka sa crkvom Svetih Mihajla i Gavrila nalazi se na oko 4 kilometra od sela Ribarica između Rožaja i Novog Pazara. To je pećinski manastir, monaška isposnica, koji je u početku uklesan i uvučen u pećinski deo strme litice Mokre Gore. Osim neobičnog položaja, prirode koja ga okružuje i arhitekture, manastir Crna reka vekovima privlači i svojom mističnošću, čudotvornim ozdravljenjima i nerazjašnjenom prošlošću. Jedan je od tri kultna isceliteljska mesta Srpske pravoslavne crkve. Nad moštima Svetog Petra Koriškog vekovima se događaju čudotvorna isceljenja, onih koji veruju da ovde mogu pronaći “ono što im lekari nisu mogli dati”. Pouzdanih pisanih izvora o ktitoru i vremenu gradnje manastira nema ali se pretpostavlja da potiče iz XIII ili eventualno XIV veka. U petnaestom veku u manastiru je živeo čuveni podvižnik Sveti Joanikije Devički sa svojim monasima. Svetitelj je kasnije prešao u područje Drenice gde se danas nalazi manastir Devič. Manastir kroz vekove nikada nije rušen, te je sačuvao svoju prvobitnu fizionomiju.

3. Manastir Sveti Roman sa crkvom Blagovesti Presvete Bogorodice

Nalazi se na desnoj obali Južne Morave u blizini Đunisa. U njemu je kao monah živeo Roman Sinait koji je proglašen za svetitelja pa je manastir po njemu i dobio ime. Grob Svetog Romana Sinaita sa moštima i danas se nalazi u manastiru. O vremenu nastanka manastira nema podataka. Prvo pominjanje je iz 1498. godine. Na starim temeljima podigao ga je upravnik ergele Kneza Lazara. Obnovio ga je Đordje Pile 1795. godine, a u njemu se i i izlečio. Živopis iz 1795. god. sačuvan je u pevnicama i potkupolama. Smatra se da ispod sloja kreča ima još starijih freski. Novi živopis je urađen 1831. godine. Manastr je ženski i o njemu brinu monahinje.

loading...

4. Manastir Vratna sa crkvom Vaznesenja Gospodnje

Nalazi se u selu Vratna u samom podnožju čuvenih Vratnjanskih kapija, na oko 40 kilometara od Negotina. Manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem a ranije je bila posvećena Svetim Apostolima. Veruje se da je podignut u 14. veku i da mu je ktitor bio pop NIkodin iz Prilepa. Crkva je skromnih dimenzija kao i živopis. Zapadno od crkve nalazi se ćelija svetog Nikodima što ide u prilog legendi o njegovom ktitorstvu. Većina ikona u manastiru ima rusko poreklo, a pažnju zaslužuju carske dveri iz XIX veka. Raznim rekonstrukcijama i obnovama izgubio je svoj prvobitni izgled koji je imao u srednjem veku.

5. Manastir Lipovac sa crkvom Sveti arhiđakon Stefan

Sponsored links:

Blizu Aleksinca kod mesta Katun nalazi se manastir čija crkva je prvobitno bila posvećena Preobraženju. Podigao ga je monah German prema natpisu koji se nalazi iznad vrata i to 1399. god.Prvi pisani izvori o manastiru potiču iz 1413. godine, a u turskim zapisima se javlja 1536. Veća obnova bila je u XVII veku i za nju je zaslužan srpski despot Stefan Lazarević. Zidan je od kamena. Imitacija zidanja opekom je nastala najverovatnije kod velike obnove u XVII veku. Od starih fresaka su sačuvani samo fragmenti. U blizini se nalaze ostaci utvrđenog grada Lipovac.

6. Manastir Mala Remeta sa crkvom Pokrova Presvete Bogorodice

Nalazi se na središnjem delu Fruške Gore kod Male Remete i mnogi tvrde da je najlepši fruškogorski manastir. Prema predanju osnovao ga je kralj Dragutin. Najstariji podaci o Maloj Remeti ili Remetici sačuvani su u turskim zemljišnim knjigama iz 1545. godine. Godine 1679. Arsenije Čarnojević dozvolio je monasima manastira Rače da se nasele u Malu Remetu i da je obnove. Nova velika obnova bila je 1739. godine. Crkvu su sazidali majstori Todor i Nikola a ktitor je bio Stanko Milinković. Iz iste godine potiče zaštitna povelja (salva gvardija) izdata od generala Valisa manastiru Beočin u kojoj se pominje i štiti Mala Remeta.

Sponsored links:

7. Manastir Pavlovac sa crkvom Svetog Nikole

Do ovog manastira se stiže kada se idem putem iz Sopota za Koraćicu. Posvećen je Svetom Nikoli i podignut je za vreme despota Stefana Lazarevića. Star je čak pet vekova. Obnavljan je dva puta, u XVI veku i XX veku. Manastirski kompleks se sastoji od crkve,konaka i pretpostavlja se – letnjikovca despota Stefana, na severnoj strani od crkve. U blizini je selo Markovac gde je despot Stefan iznenada umro 1427. godine. Iznad manastira, pored puta, nalazi se kameni sarkofag i česma.

8. Manastir Blagoveštenje sa crkvom Svete Blagovesti

Sponsored links:

Nalazi se u podnožju planine Rudnik u klisuri Blagoveštenjske reke kod mesta Stragare.Manastirska crkva je izgrađena u 14. veku u doba kneza Lazara kada je on osvojio Rudnik od župana Nikole Altomanovića i uspostavio zapadne granice svoje države. Ktitor manastira je nepoznati tadašnji vlastelin. U turskim popisima manastir se pominje 1476.,1516. i 1525. godine. U 18. veku u manastirskim konacima radila je jedna od najstarijih škola u Srbiji. U ovom manastiru posle povratka u Srbiju Karađorđe se javno pokajao za oceubistvo i od igumana Grigorija dobio oproštaj greha. Između dva ustanka u Blagoveštenju je održan sabor srpskih glavara među kojima je bio i Miloš Obrenović. Sredinom 19. veka manastir je dobio sadašnji izgled.

9. Manastir Trška Crkva sa crkvom Rodjenja Presvete Bogorodice

Ovaj srednjovekovni manastir smešten je na oko četiri kilometra od Žagubice, kod mesta Ribari.Prema predanju crkva je izgrađena još u devetom veku, ali na osnovu sačuvanih materijalnih ostataka (grifona, prozora na apsidi i keramičkih sudova ugrađenih u zapadnu fasadu hrama) može se reći da je hram izgrađen krajem 13. veka, negde oko 1274. god. i prvobitno je bio posvećen Svetom Nikoli. Trška crkva je izgrađena u stilu raške škole. U turskim popisima iz 1572. godine manastir se vodi kao aktivan. Posle II svetskog rata bio je opljačkan, a obnova i rekonstrukcija usledila je 1953. godine, Noviji konak podignut je 1973. godine i u njemu kapela Svetog Nikole. Trška crkva je uvršćena u značajne istorijske spomenike.

Sponsored links:

10. Manastir Bođani sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice

Nalazi se na severu Bačke na oko desetak kilometara od Starog Bača. Ktitor manastira je bio bogati trgovac Bogdan uz dozvolu ugarskog kralja Matije Korvina. Hram je izgrađen 1478. godine a konačno završen 1722. Više puta je rušen i obnavljan. Crkvu je oslikao 1737. godine Hristifor Žefarević. Ikonostas je u duborezu sa 39 ikona i izradili su ga Vasilije Romanović i Jova Vasiljević a rađen je između 1745. i 1748. godine. Početkom 18. veka u manastiru je radila bogoslovska škola. U okviru konaka nalazi se mala kapela sa izvorom na kome se po predanju ktitor ovog manastira, Bogdan, umio i ozdravio. Iz zahvalnosti na tom mestu je podigao ovaj manastir koji je prvobitno bio brvnara.

(Telegraf)

loading...
loading...