Prema jednom starom predanju, bio je jedan monah koji je želeo da načini vunenu brojanicu da bi odbrojavao svoje molitve, ali đavo mu je stalno razvezivao čvoriće koje bi ispleo.

Sponsored links:

Jednom mu se javio anđeo i naučio ga da plete čvorić koji se sastoji od sedam upletenih krstova. To je jedan od najkomplikovanijih čvorova na svetu. Ovakvu brojanicu đavo nije mogao da rasplete. Brojanica se drži u levoj ruci lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo odbrojavajući svaku pojedinu molitvu jednim čvorićem.

Najčešća molitva kojom se molimo pomoću brojanice je Isusova molitva koja glasi: “Gospode, Isuse Hriste, sine Božji, pomiluj me grešnoga!” “Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me!” Pored Isusove molitve uobičajeno je da se hrišćani mole i Presvetoj Bogorodici i svetiteljima i to na sledeći način: Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga!

“Sveti (ime svetitelja) moli Boga za mene grešnoga!” Pomoću brojanice možemo da se molimo za svoje bližnje, svoj narod i to tako što na prvom čvoriću brojanice izgovorimo sledeće reči: “Gospode Isuse Hriste, pomiluj slugu (sluge, sluškinju, narod) svoga (ime ili više imena sa spiska)”, a na ostalim čvorićima ne ponavljamo ime onoga za koga se molimo ako ih ima više, veće govorimo: “Gospode Isuse Hriste, pomiluj pomenute sluge svoje!”

Sponsored links:

Takođe, možemo da se molimo i za upokojene srodnike: Gospode Isuse Hriste, upokoj duše usnulih sluga svojih…(imena). Molitva pomoću brojanice može da se praktikuje na svakom mestu i u svakoj situaciji: u autobusu, vozu, čekaonici, prilikom šetnje ili čak razgovora u kome ne učestvujemo. Mnogi hrišćani pred spavanje osene krstom svoju postelju i legnu u krevet zajedno sa brojanicom tiho se moleći dok ne padnu u san. Ujutro, kada se probude, odmah se late brojanice i tako započnu dan molitvom.

(Mediji)

loading...