Dr Tatjana Đorđević konstatuje da su, nažalost, sujeverje i okultizam vrlo popularni kod nas:

Sponsored links:

„Kao hrišćanka i lekar, moram da upozorim na direktne opasnosti po telesno zdravlje od rituala kojima se ljudi izlažu odlaskom kod vračara“. U magijskim obredima se često koriste materijali biološkog porekla, na primer krv, kost životinja, delovi sa leša, voda u kojoj su kupali nekoga ko je umro, ali i olovo.

„Svaki laik, bez minimuma medicinskog znanja, može da zaključi koliko je ovo bezumno, jer ovi materijali mogu biti kontaminirani toksinima i mikrobiološkim agensima koji direktno oštećuju telesno i duševno zdravlje“, kaže Tatjana Đorđević, koja završava specijalizaciju iz interne medicine.

Ova lekarka ukazuje i na opasne posledice kod nas rasprostranjenog obreda poznatijeg kao „salivanje strave“. Na ovo se odlučuju roditelji koji imaju nemirnu decu ili čija deca pate od raznih strahova.

Sponsored links:

„Roditelji u svom neznanju tako žrtvuju svoju decu. U ovom obredu u vodu se baca topljeno olovo. Ali u dodiru rastopljenog metala s vodom nastaju olovni oksidi koji su veoma toksični i mogu da izazovu trovanje.

Gatare preporučuju da se ova voda pije i olovo u jonizovanom obliku se deponuje u kostima umesto kalcijuma. U stanjima stresa olovo se pokreće i vezuje za hemoglobin umesto gvožđa što može izazvati teške hemolitične ’olovne anemije’“, objašnjava Tatjana Đorđević.

Zato ona preporučuje majkama da ne vode svoju decu kod raznih gatara i vračara, uglavnom umno poremećenih osoba. „Zar pored Crkve i njenih Svetih tajni imate potrebu da idete okolo i uništavate svoj i život svoje dece“, pita Tatjana Đorđević. Ona podseća: „Bog je još u Starom zavetu proklinjao sve oni koji gataju, vračaju i gledaju po zvezdama i to pravilo važi i dan-danas“.

loading...

Boreći se protiv ovog duhovnog zla, Crkva je na Sedmom vaseljenskom saboru ustanovila 61. pravilo u kojem se kaže: „Svako ko opšti sa duhovima služitelj je satane, a svako ko im se obraća odlučuje se od crkve šest godina“. Jeromonah Ilarion (Đurica) kaže da tvrdnja „da crna magija nema moć znači biti nerazuman, isto je kao tvrditi da mržnja nema moć“.

– Sve vrste gatanja i vračanja su zapravo teška samokažnjavanja. To su gresi protiv bogoljublja, odnosno hristoljublja, ali i protiv čovekoljublja. Gatare pokušavaju da preko tajnog znamenja, a to su demoni, ovladaju dušama i životom drugih ljudi sa raznim, prividno pozitivnim, razlozima.

Češće je vračanje otvoreno „crno“, odnosno zlonamerno iz želje da se nekome otvoreno naškodi. Gatanje i vračanje su razne amajlije, hodžini zapisi, nošenje trava kojima se pripisuju magijska svojstva. Nije čudo zašto Otkrovenje Jovanovo kaže da će najoštrije na onom svet biti kažnjeni vračari i gatari – konstatuje otac Ilarion.

Sponsored links:

Magija u suštini zloupotrebljava traganje za smislom i psiholoških bezizlaza današnjeg čoveka ophrvanog potrošačkim mentalitetom. Grčki episkop Nikolaj (Protopapas) u svoj knjizi „Crkva i Magija“ konstatuje da je magija uspela da se infiltrira u sve društvene slojeve, a u zapadnom svetu je uzdignuta na nivo religije.

Kako konstatuje ovaj vladika, ni u Grčkoj, pretežno pravoslavnoj zemlji, nije bolja situacija. Samo u Atini, prema zvaničnoj statistici, ordinira 2.000 vračara, a postoje i škole za magiju.

(Telegraf)

Sponsored links:
loading...